DUYURU Haftalık programımız yayınlanmıştır.

Oyun grubu; uzman marifetiyle belirlenmiş etkinlik programı kapsamında çocukların ve duruma göre ebeveynlerin elverişli oyuncak, materyal ve oyunlarla eğlenerek öğrenme ve gelişme deneyimlerine olanak tanıyan sosyal gruplardır. Lara oyun grubu bu konuda uzmanlık sahibi profesyoneller tarafından dizayn edilen güvenli bir ortamda çocukların ince motor becerileri başta  olmak üzere, gelişim ve öğrenim sürecini doğrudan olumlu etkileyen etkinlik programıdır.

Lara oyun grubu etkinlikleri; iç ve dış mekan oyunlarının doğa, sanat ve bilimle entegre edilerek uzman gözetiminde ve kontrolünde planlanır ve uygulanır. Bir bireyin karakter özelliklerinin oluşmasında en belirleyici dönenim bebeklik ve çocukluk dönemi olduğu gerçeği dikkate alındığında, bebeklik ve çocukluk döneminde öğrenim ve gelişim sürecinin uzmanlar kontrolünde ve gözetiminde sağlıklı ve verimli bir biçimde geçirilmesi son derece önemli.

Lara Oyun Grubuna Kimler Katılabilir?

Lara oyun grubu; bebekler, küçük çocuklar ve okul öncesi dönem çocuklarının katılım sağlayabileceği etkinliktir. Ebeveynli ve ebeveynsiz olmak üzere temelde iki farklı türde planlanan oyun grubu, çocukların öğrenim ve gelişim sürecinde sıcak, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlar. Ebeveynli oyun grubunda anne, baba, büyükanne ve büyükbabalar da etkinliklere katılım sağlayabilir. Ebeveynsiz oyun grubu ise yalnızca çocukların ve uzmanların bulunduğu oyun grubudur.

Oyun grubu, elbette her çocuğun mutlaka katılım sağlaması gereken zorunlu bir etkinlik değildir. Bir çocuğun oyun grubuna katılıp katılmaması gerektiği; çocuğun kişilik özellikleri, sosyal çevresi olup olmadığı, ailenin çocukla ne kadar vakit geçirebildiği vs. pek çok parametreye göre belirlenir. Eğer çocuk çok kardeşli bir ortamda bulunuyor, yakın akrabalarından akranlarıyla sık sık bir araya gelebiliyorsa, oyun grubuna gitmesi elbette faydalı olacaktır; ancak, birincil ihtiyaç olmayacaktır. Fakat;

  • Çocuğun sürekli etkileşimde bulunduğu kişiler yaşça büyükse,
  • Akranlarıyla bir araya gelme imkanı yok ve bulunduğu ortamlarda yalnızca tek çocuk olarak kalıyorsa,
  • Asosyalliğe yatkın içe dönük bir yapıya sahipse,

Lara oyun grubuna katılması; söz konusu durumların yol açacağı sorunların yaşanmaması ve çocuğun sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmesi adına en doğru yaklaşım olacaktır. Her çocuğun faklı kişisel özellikleri olduğu gibi gelişim süreci de farklıdır. Lara oyun grubu uzmanları; çocuklardaki bu farklılıkların bilincinde hareket ederek çocuk için en doğru ve optimum ortamı hazırlar. Çocuğun yaşını göz önüne alarak aktivite, etkinlik ve oyunlar planlar.

Oyun grubu; çocuğun eğitilmesini değil, çocukların tabiatında bulunan oyun oynama isteğinin akranlarıyla birlikte, sosyal ve güvenli bir ortamda becerilerinin gelişimini hedefler. Oyun grubu sayesinde; bilişsel, dilsel, duygusal ve fiziksel beceriler başta olmak üzere birçok noktada önemli kazanımlar elde edilir. Son olarak, oyun grubundan beklenen yararın elde edilebilmesinin, tercih edilecek uzman ve merkezin başarısına bağlı olduğunun da dikkatlerden kaçmaması gerek.

Oyun Grubu Faydaları Nelerdir?

Oyuncak ve oyunlar aracılığıyla yaratıcı ve doğal öğrenme, çocuğun kendisini ve iç dünyasını keşfetme, anlama, anlamlandırma ve dışa aktarma, çocukların fiziksel, duygusal, dil ve bilişsel açıdan gelişim kazanması başta olmak üzere, oyun grubu faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Elverişli oyuncak, materyal ve oyunlar üzerinden yaratıcı ve doğal öğrenme becerisi,
  • Anne ve babaların çocuklarıyla daha dinamik, etkili ve sağlıklı ilişki geliştirmesi,
  • Çocukların akranlarıyla etkileşim kurma, arkadaş edinme ve sosyal beceri kazanımı,
  • Duygu ve düşünceleri kontrol etme, değişime adapte olma becerisi,
  • Yeni durumları keşfetme, icat etme, akıl yürütme ve problem çözme becerisi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat